Skip to Content
10. april 2017

2016 blev rekordår for europæiske investeringsfonde

2016 blev rekordår for europæiske investeringsfonde

Den samlede formue i de europæiske investeringsfonde satte ny rekord i 2016. Ved udgangen af 2016 havde de europæiske fonde 14.142 mia. EUR under forvaltning, svarende til 105.130 mia. kr. Det svarer ca. til størrelsen på det europæiske BNP – og til 51 gange det danske BNP.

2016 blev et rekordår for den europæiske investeringsfondsbranche. Det viser en ny statistik fra European Fund and Asset Management Association (EFAMA). Samlet set steg formuen i fondene med 6,1 pct. til 105.130 mia. kroner, jf. figur 1. Formuen i almindelige investeringsfonde (UCITS) steg med 5,5 pct. til 64.367 mia. kr., mens formuen i alternative investeringsfonde (AIF) steg med 7,0 pct. til 40.763 mia. kr.

Formueudviklingen er påvirket af kursudviklingen på de underliggende værdipapirer samt nettokøb af investeringsbeviser. I 2016 var nettokøbet i europæiske UCITS fonde på 2.044 mia. kr. Det skal ses i forhold til at nettokøbet var 4.386 mia. kr. i 2015. I årene 2007 til 2013 var det gennemsnitlige nettokøb 1.405 mia. kr.

I UCITS aktiefonde var nettokøbet negativt i 2016. Det skal ses i lyset af de kraftige kursfald i starten af 2016, der fik investorerne til at sælge ud af aktiefonde. Det samlede tilbagesalg var 164 mia. kr. i de første seks måneder af 2016, mens det var 104 mia. kr. i årets sidste seks måneder.

Den stigende usikkerhed i 2016 påvirkede også investorernes interesse for de ellers så populære blandede fonde. Nettokøbet i blandede fonde endte på 364 mia. kr. i 2016. Det er markant lavere end i 2015, hvor det samlede nettokøb endte på 1.777 mia. kr. Nettokøbet i obligationsfonde steg til gengæld fra 602 mia. kr. i 2015 til 833 mia. kr. i 2016.

Luxembourg har fortsat den højeste europæiske markedsandel af UCITS fonde på 36 pct., mens Irland har en markedsandel på 18 pct. Størstedelen af fondene i de to lande sælges til investorer i de øvrige europæiske lande. Den danske markedsandel af europæiske UCITS fonde er 1,4 pct. ultimo 2016.

Irland havde det højeste samlede nettokøb i UCITS fonde på 870 mia. kr. i 2016.

"De danske skatteregler blokerer fortsat for eksport af udbyttebetalende danske investeringsfonde og begrænser importen af udenlandske investeringsfonde. Den forrige regerings 2025-plan lagde op til at give Danmark lige adgang til EU's indre marked for investeringsfonde. Vi vil gerne opfordre til at gøre det forslag til virkelighed," siger Anders Klinkby, adm. direktør for IFB.

Læs mere i den samlede kvartalsstatistik her

 

 


Nem adgang til gode investeringer
Her finder du links til alle danske investeringsforeninger
Vis links
Oversigt over fonde
Få det fulde overblik over risiko, omkostninger og afkast for alle investeringsfonde
Læs mere