Skip to Content
27. april 2017

Finans Danmark og IFB samler interessevaretagelse for kapitalforvaltning og investeringsfonde

Finans Danmark og Investeringsfondsbranchen (IFB) samler interessevaretagelse for investeringsfonde og kapitalforvaltning i ét kompetencecenter. Målet er at skabe de bedst mulige rammevilkår for konkurrencen om forbrugernes opsparing og investeringer.

Kapitalforvaltning og investeringsfonde bygger bro mellem danskernes opsparing og virksomheders, boligejeres og staters finansieringsbehov, og skaber på den måde værdi for oprarerne og samfundet. 

- Jeg er glad for, at IFB og Finans Danmark nu samler kræfterne i ét kompetencecenter, der skal øge den
danske finanssektors indsats på hele opsparings - og investeringsområdet. Med den nye organisation vil vi
fremme investeringskulturen i Danmark og arbejde for en balanceret regulering, der både understøtter lysten
til at investere og skaber berettiget tillid hos opsparerne, siger Michael Rasmussen, formand for Finans Danmark
og koncernchef for Nykredit.

 

Styrket indsats for dansk kapitalforvaltning
Over de senere år er reguleringen af kapitalforvaltning og investeringsfonde øget markant. Ved at samle
ressourcerne ét sted kan Finans Danmark og IFB styrke indsatsen for dansk kapitalforvaltning og danske
investeringsfonde i forhold til danske og europæiske myndigheder og samarbejdspartnere, herunder arbejde
for lige vilkår i den internationale konkurrence. Eksempelvis i forhold til EU-kommissionen, EU-parlamentet og
European Securities and Markets Association (ESMA).

- De overordnede målsætninger bliver at fremme åbenhed og gennemsigtighed om kapitalforvaltning og
investeringsfonde, understøtte lige konkurrencevilkår mellem forskellige opsparings- og investeringsprodukter
og øge danskernes kendskab til den værdi, investeringer skaber for den enkelte og for samfundet, siger Eric
Pedersen, formand for IFB og direktør for Nordea Invest.

 

Kombinerer organisationernes styrker
I forbindelse med etableringen af den nye organisation ændrer Finans Danmark sit principprogram, så det
fremgår, at Finans Danmark også arbejder for at skabe de bedst mulige rammer for investeringsfonde og
kapitalforvaltning, ligesom der tages højde for, at producenters og distributørers interesser i nogle tilfælde kan
være forskellige. I disse tilfælde kan IFB fortsat udtale sig selvstændigt.

- Vi vil sikre maksimal samlet indflydelse for finanssektoren, ved at sektoren som udgangspunkt taler med én
stemme og samtidig har en selvstændig og beslutningsdygtig bestyrelse i IFB, der fordyber sig i spørgsmål
vedrørende kapitalforvaltning, siger adm. direktør i Finans Danmark Ulrik Nødgaard.

 

IFB's organisation integreres med Finans Danmark
IFB's organisation integreres i Finans Danmark i en ny enhed med navnet "Investering og opsparing". Anders
Klinkby fortsætter som adm. direktør for IFB, og får desuden ansvaret for området Investering og opsparing i
Finans Danmark. Han får reference til både bestyrelsen for IFB, og den adm. direktør for Finans Danmark.

IFB vil også fremover have egne medlemmer, generalforsamling, selvstændig bestyrelse, samt eget budget og
kontingent. IFB vil sigte efter at kunne tiltrække kapitalforvaltere og investeringsfonde bredt set, uanset om de
er forbundet med en bankkoncern eller ej. IFB vil fortsat være repræsenteret i den europæiske
brancheorganisation, European Fund and Asset Management Association (EFAMA).

- Investering og opsparing er områder, hvor teknologiens nye muligheder, stigende international konkurrence
og omfattende regulering forandrer rigtig meget. Nu samler vi kræfterne ét sted og ser på hele den
værdikæde af opgaver, som den finansielle sektor løser, når den tilbyder investerings- og opsparingsprodukter
til kunderne. På den måde kan vi sætte kundernes forskellige behov i centrum og få en mere
helhedsorienteret tilgang til arbejdet med branchens rammevilkår, siger Anders Klinkby, adm. direktør i IFB.


Ændringerne vedtages formelt på IFB's generalforsamling den 3. maj.


Nem adgang til gode investeringer
Her finder du links til alle danske investeringsforeninger
Vis links
Oversigt over fonde
Få det fulde overblik over risiko, omkostninger og afkast for alle investeringsfonde
Læs mere