Skip to Content
15. maj 2017

Fonde med europæiske og danske aktier gav højest afkast i april

April var en måned med positive tendenser på trods af fald i mange valutakurser. Det var særligt fald i den amerikanske dollar, der trak ned i afkastet i mange fonde. Der var samlede nettokøb i fonde målrettet private investorer på 6,2 mia. kr.

De positive tendenser fra årets første måneder fortsatte i april. Afkastene var højest i fonde med danske og europæiske aktier, blandt andet på grund af stigende nøgletal og udfaldet af første runde af det franske præsidentvalg. De internationale statsobligationsrenter var generelt faldende i april, mens de danske statsobligationsrenter var nogenlunde uforandrede.

 

Det typiske afkast i fonde med danske aktier endte på 4,4 pct. i april 


Fonde med europæiske og danske aktier gav typisk henholdsvis 2,2 pct. og 4,4 pct., mens fonde med globale og nordamerikanske aktier typisk gav henholdsvis 0,1 og -1,0 pct. Fonde med emerging markets og fjernøstlige aktier opnåede typiske afkast på henholdsvis 0,6 og 1,6 pct. Set over de seneste 12 måneder har fonde med emerging markets aktier typisk givet et afkast på 25 pct. 


Pæne afkast i de fonde med udenlandske obligationer


Fonde med danske obligationer havde typiske afkast i niveauet 0,1 pct. i april. Afkastene var lidt højere i fonde med udenlandske obligationer på trods af svækkede valutakurser. Højrentekategorierne med emerging markets- og non-investment grade obligationer gav typisk henholdsvis 0,4 pct. og 1,0 pct. i afkast, mens fonde med investment grade obligationer typisk gav 0,4 pct. i afkast.

 

Højest nettokøb i aktiefonde i april


Der var samlet nettokøb i fonde målrettet private investorer på 6,2 mia. kr. Størstedelen af nettokøbet på 3,8 mia. kr. var i aktiefonde, heraf alene 2,4 mia. kr. i fonde med globale aktier. Blandede fonde tiltrak 2,2 mia. kr., mens der var et lille nettokøb på 0,1 mia. kr. i fonde med danske obligationer. I fonde med uden-landske obligationer var der et samlet tilbagesalg på 0,4 mia. kr.

Formuen i fonde målrettet private investorer steg til i alt 853 mia. kr. Den samlede formue i branchen steg 9,6 mia. kr. til i alt 2.029 mia. kr. 

Nærmere oplysninger hos adm. direktør, Anders Klinkby, tlf. 25 10 19 19

 

Se afkaststatistikken for april 2017

 

Se markedsstatistikken for april 2017
 

 


Nem adgang til gode investeringer
Her finder du links til alle danske investeringsforeninger
Vis links
Oversigt over fonde
Få det fulde overblik over risiko, omkostninger og afkast for alle investeringsfonde
Læs mere