Skip to Content
4. maj 2017

IFB´s årsmøde: Investeringsfondes rolle i finansiering af vækst

Investeringsfondsbranchen (IFB) afholdt generalforsamling og årsmøde den 3. maj. Formand for IFB, Eric Christian Pedersen, startede ud med at redegøre for beslutningen om, at IFB og Finans Danmark samler kræfterne i ét kompetencecenter. Lasse Heje Pedersen så på forholdet mellem aktiv og passiv investering, Birgitte Søgaard Holm gav sit syn på investeringsfonde og øget brug af markedsfinansiering, mens Kent Damsgaard talte om behov et for at styrke vækstvirksomheders adgang til kapital.

Ca. 115 mennesker var onsdag den 3. maj samlet til Investeringsfondsbranchens årsmøde i Dansk Arkitektur Center. Temaet på årsmødet var investeringsfondes rolle i finansiering af vækst.  Årsmødet blev afholdt efter generalforsamlingen, hvor det officielt blev vedtaget, at IFB går sammen med Finans Danmark.

 

Formand med fokus på fremtiden og vækst

Formanden for IFB, Eric Christian Pedersen, lagde ud med at kigge fremad mod den nye konstellation mellem IFB og Finans Danmark, hvor IFB's organisation integreres i Finans Danmark og IFB samtidig fortsætter med selvstændig bestyrelse samt egne medlemmer og eget budget og kontingent. Det kommer til at skabe en mere helhedsorienteret tilgang til arbejdet med branchens rammevilkår. Formanden kiggede også tilbage på et år, hvor antallet af danskere der valgte at spare op i en investeringsfond steg og understregede, at investeringsfonde er for alle danskere. Selvom starten af 2016 var præget af et nervøst finansmarked, endte året samlet med pæne afkast til de mange investorer i de danske investeringsfonde.


Læs hele formandens beretning

Se formandens præsentation

 

Aktiv vs. passiv investering 
Efter formandens beretning kom Lasse Heje Pedersen, professor i finansiering ved CBS, på talerstolen. Lasse konkluderede, med udgangspunkt i sin forskning, at der både er behov for passiv og aktiv forvaltning. 
Passiv forvaltning tilbyder lave omkostninger og et markedslignende afkast. Aktiv forvaltning tilbyder muligheden for et afkast, der ligger over markedet gennem aktive valg baseret på markedsanalyse – og risikoen for et lavere afkast end markedet. Samtidig bidrager aktiv forvaltning til velfungerende finansielle markeder, hvor nye virksomheder også er i stand til at skaffe finansiering.

 

Investeringsfonde og øget brug af markedsfinansiering

Dagens anden hovedtaler var Birgitte Søgaard Holm, der er vicedirektør i Finanstilsynet. Birgitte talte, under overskriften investeringsfonde og øget brug af markedsfinansiering, bl.a. om emnerne velfungerende finansielle markeder, kapitalmarkedsunionen og dens betydning for Danmark samt MiFID II.

Birgitte understregede, at investeringsfonde kan bidrage positivt til kapitalformidlingen i samfundet.


Se Birgitte Søgaard Holms præsentation

 

Hvordan kan adgangen til risikovillig kapital forbedres?

Den sidste taler, der gik på scenen i Dansk Arkitektur Center den 3. maj, var Kent Damsgaard – vicedirektør i Dansk Industri. Kent satte fokus på, at flere danske virksomheder skal ind i solide vækstforløb.
Ifølge Kent ligger nøglen til solid vækst bl.a. i en forenkling og reduktion af kapitalbeskatningen. Han sluttede af med at understrege, at stærke investeringsfonde i Danmark er vigtige, og at det er værd at overveje, om nogle af fondene kunne bevæge sig længere ud på risikoskalaen og påtage sig en større rolle i finansiering af nye virksomheder. 


Se Kent Damsgaards præsentation

 

Peter Kjærgaard ny næstformand i IFB

Inden årsmødet afholdt IFB sin årlige generalforsamling. Direktør Peter Kjærgaard, Nykredit Asset Management, indtrådte i bestyrelsen. Direktør Tage Fabrin-Brasted, Nykredit Portefølje Administration, trådte ud af bestyrelsen efter mange års indsats i IFB. Direktør Jens Lohfert trådte ligeledes ud af bestyrelsen. Eric Christian Pedersen, direktør i Nordea Invest, fortsætter som formand i IFB og Lars Bo Bertram, adm. direktør i BankInvest, fortsætter som næstformand. Peter Kjærgaard blev valgt som ny næstformand.
Bestyrelsen består nu af direktør Eric Pedersen, Nordea Invest, Eskild Bak Kristensen, Sydinvest, direktør Peter Kjærgaard, Nykredit Portefølje Administration, direktør Morten Rasten, Danske Invest, direktør Hans Jørgen Larsen, Jyske Capital Markets, direktør Lars Bo Bertram, BankInvest og direktør Rasmus Bessing, PFA Asset Management.


Nem adgang til gode investeringer
Her finder du links til alle danske investeringsforeninger
Vis links
Oversigt over fonde
Få det fulde overblik over risiko, omkostninger og afkast for alle investeringsfonde
Læs mere