Skip to Content
21. april 2017

Investorportræt 2016

I 2015 fik danske investeringsfonde 33.000 nye investorer. Denne udvikling fortsatte i 2016, da hele 42.000 flere danskere valgte at inkludere en eller flere investeringsfonde i deres portefølje.

I vores markedsanalyse fra januar belyste vi udviklingen i investeringsfondsmarkedet i et brancheperspektiv, det vil sige med udgangspunkt i fondene. I denne analyse ser vi på investorernes brug af investeringsfonde. Vi kommer således tættere på, hvem der vælger at investere i danske investeringsfonde.

Ved udgangen af marts 2017 havde 846.897 danskere valgt at investere en del af deres opsparing i danske investeringsfonde. Det stiller høje krav til branchen. Det er afgørende, at danskerne har tillid til, at deres opsparing forvaltes med henblik på at give det bedst mulige afkast efter omkostninger inden for en given risikoprofil.

Når vi læser analysen, bliver vi bekræftet i, at danskerne ser investeringsfonde som et attraktivt opsparingsredskab. Også i 2016 var investeringsfonde danskernes foretrukne måde at "sætte opsparingen i arbejde". Vi håber, at endnu flere i 2017 vil flytte en del af opsparingen fra bankkontoen og i stedet investere den i investeringsfonde eller direkte i en portefølje af værdipapirer med god risikospredning. Det vil på sigt både øge deres individuelle afkast og bidrage til at stille kapital til rådighed for virksomheder og forbrugere og på den måde styrke fundamentet for vækst og beskæftigelse.

God læselyst.

Adm. direktør

Anders Klinkby

 

ANALYSENS HOVEDKONKLUSIONER

Den samlede private formue placeret i investeringsfonde steg til 489 mia. kr.

Det svarer til, at danskerne samlet set havde flere midler investeret i investeringsfonde, end de havde i andre typer værdipapirer. Siden 2005 er danskernes beholdning af investeringsfonde steget med 91 pct.

Danskernes samlede beholdning af værdipapirer faldt i 2016

Det er blot anden gang siden 2008, at den samlede værdi af danskernes depoter er faldet fra år til år. Det var særligt værdien af de direkte investeringer i danske aktier og obligationer, der faldt i 2016.

Danskerne investerer i udenlandske værdipapirer via investeringsfonde

Udenlandske aktier udgør ca. 16 pct. af danskernes direkte investeringer i aktier. Til sammenligning udgjorde fonde baseret på udenlandske aktier ca. 91 pct. af de private investorers samlede beholdning af investeringsfonde.

Danskerne bruger investeringsfonde til at investere i danske obligationer

De seneste 15 år har danskerne reduceret deres direkte investeringer i danske obligationer, mens formuen i investeringsfonde baseret på danske obligationer er steget.

Antallet af investorer i investeringsfonde fortsatte med at stige i 2016

I 2016 steg antallet af danskere, der ejer mindst en investeringsfond, med 42.000 personer, svarende til en stigning på 5,3 pct. Det er andet år i træk, at antallet af investorer stiger.

Den samlede danske beholdning af udenlandske investeringsfonde er stigende

I 2005 var den samlede beholdning blot ca. 17 mia. kr. Den seneste opgørelse viser, at denne beholdning var vokset til 336 mia. kr. i 2016. 

 

 

Nem adgang til gode investeringer
Her finder du links til alle danske investeringsforeninger
Vis links
Oversigt over fonde
Få det fulde overblik over risiko, omkostninger og afkast for alle investeringsfonde
Læs mere