Skip to Content
11. juli 2014

Statistik juni 2014: Investorerne købte investeringsbeviser for 16 mia. kroner

Investorerne har appetit på at skyde penge ind i aktier og obligationer via de danske investeringsforeninger for at få løbende pleje og risikospredning. I løbet af første halvår købte investorerne investeringsbeviser for lige under 16 mia. kroner i detailrettede fonde. Der var tilgang til alle typer af investeringsfonde. De fonde, som sender investorernes penge på arbejde på aktiebørserne i udlandet, var mest populære. Indskuddet her var på 7.755 mio. kroner – svarende til næsten halvdelen af halvårets samlede indskud.
 
B
ranchens samlede forvaltede kapital, hvor man tæller indskuddene fra alle typer af investorer med, nåede op på 1.732 mia. kroner ultimo juni 2014.  

 

Søjlerne viser nettoindskuddet i de forskellige typer af detailrettede investeringsfonde i første halvår 2014. Kursværdier, mio. kroner.

Juni blev en måned uden de store armbevægelser på markederne

Juni blev en måned uden de store ændringer på markederne. De fleste aktiebørser sluttede stort set uforandrede. Morgan Stanleys verdensindeks, som tager temperaturen på alle aktiemarkeder kloden rundt, sluttede med en stigning på 1,4 procent målt i danske kroner.  Månedens største fremgang lå i de japanske aktiefonde, som gav afkast på lige under 5 procent.

På obligationsområdet var der heller ikke de store armbevægelser. Månedens bedste investering var fondene med lange danske obligationer, som gav et afkast på 0,6 procent, fordi den danske obligationsrente fortsatte med at falde i juni.

Investeringsfonde har generelt givet gode afkast i første halvår. Topscoreren blev fondene med danske aktier. Her gav den typiske fond et afkast på 18-19 procent. 


Nem adgang til gode investeringer
Her finder du links til alle danske investeringsforeninger
Vis links
Oversigt over fonde
Få det fulde overblik over risiko, omkostninger og afkast for alle investeringsfonde
Læs mere