Skip to Content

Ankenævnets medlemmer

Ankenævnets medlemmer:

Investeringsfondsbranchen og Forbrugerrådet Tænk har udpeget Ankenævnets formand og næstformænd.

 

Formand:

Højesteretsdommer Vibeke Rønne

 

Næstformænd:

Landsdommer John Mosegaard, Østre Landsret

Dommer Eva Hammerum, Retten på Frederiksberg

 

Udpeget af Investeringsfondsbranchen:

Eric Christian Pedersen, Nordea Invest Fund Management A/S

Direktør Hans Jørgen Larsen, Jyske Invest

Direktør Christina Larsen, BankInvest

 

Udpeget af Forbrugerrådet Tænk:

Rådsmedlem Lani Bannach

Rådsmedlem Finn Borgquist

Cand. polit. Søren Geckler

Seniorøkonom Troels Hauer Holmberg, Forbrugerrådets sekretariat

Rådsmedlem Poul Erik Jensen

Seniorøkonom Morten Bruun Pedersen, Forbrugerrådets sekretariat

Rådsmedlem Jørn Ravn

Rådsmedlem Anna Marie Schou Ringive

Ved behandling af en klage deltager formanden eller en af næstformændene, to medlemmer fra investeringsfondssiden og to medlemmer fra forbrugersiden. 

 
false
Sidst opdateret: 20–4–2017