Skip to Content

Centrale begreber, når du investerer

Afkast

Afkastet er overskuddet – eller resultatet – af dine investeringer. Afkastet af værdipapirer svarer til den rente, du får, når du sætter penge i banken.

Du kan få afkastet af investeringer på flere måder: Obligationer giver normalt en renteindtægt én eller flere gange om året. Investerer du i aktier, får du typisk udbetalt et udbytte efter den årlige generalforsamling.

Ud over det løbende afkast i form af renter og udbytte, svinger værdien op og ned på dine investeringer. Værdien er den kurs, dine værdipapirer handles til. Kursen viser, hvad de er værd på et bestemt tidspunkt. Dit samlede afkast er renter, udbytter og værdiregulering lagt sammen.

Investeringsfonde er ligesom aktier. Her får du typisk et udbytte, ligesom kursen/værdien på fondene svinger. Nogle investeringsfonde udbetaler dog ikke udbytte. Her får du hele afkastet i form af værdiregulering.

Husk, at historiske afkast ikke er en pålidelig rettesnor for fremtidige resultater. Værdien af alle typer af værdipapirer kan stige og falde.  

 

Risiko

Generelt siger man, at jo højere afkast, du søger af dine investeringer, desto større risiko er du nødt til at løbe. Så hvis du vil have dine penge til at give et godt afkast, så skal du tænke over, om du kan acceptere et tab – og hvis du kan, hvor stort det tab må være. Nøglen til at investere er derfor at vide, hvor meget risiko du er villig til at tage.

Risikoen ved investeringer kan håndteres på forskellige måder. De to mest grundlæggende er at investere over en lang tidshorisont samt at have en god risikospredning.

Aktier, obligationer og investeringsfonde stiger og falder i værdi. Da investeringer er tilbøjelige til at stige over tid, er sandsynligheden for en værdistigning større, hvis du investerer over en lang tidshorisont.

En anden måde at mindske risikoen på er at sprede investeringerne over forskellige værdipapirer – gerne både danske og udenlandske. Det betyder i al sin enkelhed, at du ikke lægger alle dine æg i samme kurv. Kursfald et sted kan blive afbødet af kursstigninger andre steder. Alle investeringsfonde investerer ud fra et princip om risikospredning.

 

Omkostninger

Omkostninger er den pris, du betaler for at investere i værdipapirer. Alle investorer har omkostninger, når de investerer. Det gælder uanset, om de handler deres aktier og obligationer direkte eller investerer i en investeringsfond.

Omkostningerne går fra i dit afkast. Derfor anbefaler vi, at du forholder dig kritisk til omkostningerne, når du investerer dine penge. Du bør også vurdere omkostningerne i forhold til den værdi, den enkelte investering giver dig. Hvis du søger en nem investering, er investeringsfonde en god idé, fordi fonden løser en række opgaver for dig. Det betaler du en pris for. Investerer du direkte i aktier og obligationer, er der en række opgaver, du selv skal løse.

I praksis kan det være vanskeligt at sammenligne omkostningerne ved forskellige typer af investeringer, fordi omkostningerne kan være mere eller mindre synlige. Investerer du i investeringsfonde, er det nemt at sammenligne på tværs. Det kan du gøre ved at sammenligne prisen på de enkelte investeringsfonde i denne oversigt.
false
Sidst opdateret: 23–2–2017