Hyppää sisältöön

Vil du klage?

I 2002 etablerede Investeringsfondsbranchen og Forbrugerrådet i fællesskab Ankenævnet for investeringsforeninger, som i 2014 skiftede navn til Ankenævnet for investeringsfonde. Ankenævnet behandler klager over investeringsforeninger m.v.

I 1997 blev der etableret en ordning med en klageansvarlig i hver investeringsforening. Du kan få nærmere information om ordningen ved at kontakte din forening.

Klager vedrørende rådgivning i forbindelse med køb og salg af investeringsbeviser hører almindeligvis under Pengeinstitutankenævnet.

Læs lovgivningens regler om forbrugerbeskyttelse

 

Pjecer fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udarbejdede i 2011 tre pjecer til forbrugerne. I pjecerne kan du læse om dine mulighed for at gå videre med en sag til domstolene eller fogedretten.

Læs pjecen "Sådan går du til domstolene - krav under 50.000 kroner"
Læs pjecen "Sådan går du til domstolene - krav over 50.000 kroner"
Læs pjecen "Sådan går du til fogedretten"

false
Sidst opdateret: ${day_}–${month_}–${year_}