Saut au contenu

Active share og tracking error

Active share og tracking error nøgletallene indikerer niveauet for den aktive forvaltning. Du kan for aktiefondene sammenligne fonde med samme investeringsstrategi – f.eks. globale eller europæiske aktier – og sammenholde det med afkastet på 3 og 5 års sigt eller de løbende omkostninger fra central investorinformation.
Du kan læse mere om nøgletallene i Om active share og tracking error.
false
Sidst opdateret: ${day_}–${month_}–${year_}