Skip to Content

Hvad er en investeringsforening?

En investeringsforening giver alle investorer nem adgang til investeringsmarkedet i Danmark og udlandet. 

En investeringsforening er en samling af investeringsfonde. Hver investeringsfond har specialiseret sig i et bestemt investeringsområde, f.eks. danske obligationer eller europæiske aktier. Mere end 30 investeringsforeninger er medlemmer af Investeringsfondsbranchen, og private kan vælge mellem cirka 500 forskellige investeringsfonde.

Investeringsforeningerne administrerer de investeringsfonde, de har oprettet. Investeringsforeningerne sikrer en professionel pleje af investeringsfondene, så de giver det bedst mulige afkast. Samtidig får du stor risikospredning, når du ejer investeringsfonde. Ofte vil en investeringsforening have en samarbejdsaftale med en eller flere banker, som rådgiver dig om dine investeringer.

En investeringsfond er en pulje af flere investorers penge. Som investor ejer du en del af puljen i forhold til det beløb, du har investeret. Når du investerer i en investeringsfond gennem en investeringsforening, bliver du investor og får udstedt investeringsbeviser. De enkelte fondes afkast, omkostninger og tab deles blandt alle investorerne.

Når du investerer gennem en investeringsforening, kan du sammensætte en investering, som passer præcis til dine ønsker og behov. Du kan investere både fri opsparing og pensionsopsparing i investeringsbeviser, og du bestemmer selv, hvor mange penge, du vil investere for. De fleste køber og sælger deres investeringsbeviser via bankerne – enten gennem netbanker eller en filial. Du kan altid sælge dine investeringsbeviser til dagskursen og købe nye eller få pengene sat ind på din konto.

Hver fond har en klar investeringsprofil, som f.eks. fortæller, hvad den investerer i, hvad afkastet har været, og hvad den koster. Disse informationer findes i Central investorinformation (CI-dokumentet), som er fondens varedeklaration.

Du kan vælge at sætte alle dine penge i investeringsfonde – eller kombinere med direkte investeringer i aktier og obligationer. 

Om kapitalforeninger
Kapitalforeninger er en anden type forening, som hovedsageligt er tiltænkt professionelle investorer, men Finanstilsynet kan give tilladelse til, at disse også markedsføres til privatinvestorer under særlige betingelser. Her kan du læse mere om kapitalforeninger
false
Sidst opdateret: 24–2–2017