Skip to Content

Hvorfor investere?

Gode investeringer kan være vejen til at realisere nogle økonomiske mål – f.eks. køb af fast ejendom eller en god levestandard, når du er pensioneret.

Udgangspunktet for en investering er ønsket om, at dine penge er blevet mere værd den dag, hvor du skal bruge dem. Og investeringer kan give dig et højere afkast end renten på selv den bedste bankbog.

Når du investerer, er det vigtigt at overveje, hvor stor en risiko du kan acceptere. Oftest er der sammenhæng mellem risikoen og afkaste­­­­t. En investering med mulighed for højt afkast er ofte også forbundet med en højere risiko. Derfor er det vigtigt, at du finder ud af, hvor risikovillig du er, før du investerer dine penge.

 

Kortsigtet eller langsigtet?

Når du investerer dine penge, er det vigtigt, at du på forhånd har en idé om, hvor længe du vil have pengene investeret. Hvis du har brug for pengene i løbet af kort tid – typisk i løbet af et par år – er din investering kortsigtet. Mere risikofyldte investeringsformer som f.eks. visse typer af aktier er ikke velegnede til kortsigtede investeringer, da værdien svinger op og ned, og du risikerer at måtte sælge på et tidspunkt, hvor værdien er lav. Hvis din investering er langsigtet – f.eks. pensionsopsparing – er det værd at overveje investeringer baseret på aktier, da de historisk set har givet et attraktivt afkast over tid.

Investeringsfonde kan være egnede til både kortsigtede og langsigtede investeringer. Det afhænger af den enkelte investeringsfonds risikoprofil. Du kan søge rådgivning, eksempelvis hos din bank, og høre nærmere om investering i investeringsfonde.

Det er sjældent en god idé at investere sin frie opsparing, hvis man har højtforrentede forbrugslån. I langt de fleste tilfælde kan det bedst betale sig at bruge sin opsparing på at nedbetale gælden frem for at investere den. 

Læs mere om afkast og risiko
false
Sidst opdateret: 23–2–2017