Skip to Content

Information fra din investeringsforening

Det er svært at investere, og det kan være vanskeligt at gennemskue de forskellige investeringsmuligheder på markedet. Derfor stiller investeringsforeningerne information til rådighed for dig, så du kan træffe investeringsbeslutninger på et veloplyst grundlag.

Investeringsforeningerne skal f.eks. udgive en årsrapport. Desuden udsender investeringsforeninger medlemsblade, skattebrochurer m.v.

Varedeklarationen Central investorinformation fortæller om de enkelte fondes afkast, risiko, omkostninger og indhold. Disse informationer finder du også på investeringsforeningernes hjemmesider.

Hvis du har spørgsmål om en investeringsforening, kan du altid henvende dig til din bankrådgiver. Her kan du få yderligere hjælp til investering i de investeringsfonde, banken har valgt at samarbejde med. Banken er derfor det naturlige sted at starte, når du har spørgsmål.

Herunder kan du læse om de vigtigste informationer fra investeringsforeningerne, og hvor du finder informationerne. 
Central investorinformation

Vi anbefaler, at du læser de enkelte fondes varedeklarationer – Central Investorinformation. Alle investeringsforeninger skal udarbejde disse varedeklarationer på deres investeringsfonde. Det er et dokument på to sider med klar besked om investeringens indhold, afkast, risiko og omkostninger. Dokumentet er bygget op på samme måde for alle fonde, så det er nemt at sammenligne på tværs. Læs vores guide til central investorinformation. 

Du finder varedeklarationerne på foreningernes hjemmesider eller her på www.investering.dk. 

Her kan du se, hvad varedeklarationen indeholder:

 

Hjemmesider

De fleste investeringsforeninger har en hjemmeside, hvor du kan læse om deres fonde. Her kan du f.eks. mange steder se, hvad de enkelte fonde har investeret i. Vis oversigt over foreningernes hjemmesider

Der er også andre hjemmesider, som kan være værdifulde at benytte både før og efter, du har investeret. Morningstar er en af dem, der tilbyder forskellige værktøjer til dig, der ejer investeringsbeviser. Penge- og Pensionspanelets hjemmeside giver generelle råd om investering, opsparing og privatøkonomi. 

Årsrapporter

Ifølge Lov om investeringsforeninger m.v. skal investeringsforvaltningsselskabet bag investeringsforeningen hvert år udarbejde en årsrapport for foreningen med regnskab og beretning, hvor du kan læse om investeringsforeningens aktiviteter, investeringer, omkostninger m.v.  Det er stort set de samme krav til halvårsrapporteringen. Du kan få rapporterne ved at kontakte investeringsforeningerne. Investeringsforeningerne har desuden rapporterne liggende på deres hjemmesider.

Prospekter

Prospektet er en juridisk varedeklaration for investeringsforeningen eller deres enkelte investeringsfonde. Det er et formelt dokument, der eksempelvis beskriver de juridiske forhold, der gælder for den enkelte fond.

Prospektet er et lovkrav og skal indeholde en række informationer defineret af Finanstilsynet. Prospektet beskriver områder som investeringsfondens investeringsområde, omkostninger og risikofaktorer. Du kan få prospektet ved at henvende dig til den enkelte investeringsforening. Du kan også downloade prospektet fra foreningens hjemmeside.
false
Sidst opdateret: 24–2–2017