Skip to Content

Investorerne

Når du ejer investeringsfonde, så står du ikke alene. For investeringsfonde bruges af mange hundrede tusinde private investorer, virksomheder, fonde, legater m.v til langsigtet opsparing. Herunder kan du læse, hvordan private bruger investeringsfonde. 

  • Antallet af investorer steg med 42.000 i 2016 efter en række år med fald. Ved udgangen af 2016 ejede 14,6 pct. af alle danskere mindst et investeringsbevis. Det svarer til, at 831.000 danskere ejer investeringsfonde direkte.
  • Investeringsforeninger giver alle adgang til risikospredning og fornuftige afkast på selv mindre opsparinger. De sidste 10 år har investeringsforeninger givet markant mere end bankbogen.
  • 485.584 danskere har investeret i fonde med globale aktier. Det gør fonde med globale aktier til de mest populære målt på antal investorer. Målt på formue udgør obligationsbaserede fonde dog en større andel end aktiebaserede.
  • Investeringsfonde har betydning for langt flere end de 831.826 danskere, der ved slutningen af 2016 ejede investeringsfonde direkte. De fleste danskere er nemlig indirekte investorer i investeringsbeviser, fordi pensionskasser og andre investerer i investeringsfonde på vegne af deres kunder.
  • Der er store forskelle på tværs af alder og køn for de 831.826 danskere. Der er flest 60-69 årige, der ejer investeringsbeviser. De udgør ca. 23 pct. af alle investorer. Ser man i stedet på, i hvilken aldersgruppe det er mest udbredt at eje investeringsbeviser, så kommer de +90 årige ind på en klar førsteplads.
  • Den gennemsnitlige beholdning af investeringsbeviser er omtrent uændret på ca. 900.000 kr. fra pensionsalderen og frem. Andelen af obligationsbaserede investeringsbeviser stiger dog, mens andelen af aktiebaserede falder.
  •  

Teksten er baseret på IFB´s Investorportræt for 2016

Alle kan investere i investeringsfonde. Her tegner vi et billede af de mange forskellige investorer, der er registreret som ejere af danske investeringsbeviser. Du kan se hvordan er aldersfordelingen hos de private investorer - og hvor store beløb investerer de private i gennemsnit.   

Tallene opdateres een gang årligt - senest med tal pr. 31. december 2016. Du kan også læse vores "Portræt af de private investorer", som normalt opdateres en gang årligt.

Investorerne fordelt på alder

Omfatter kun bevisudstedende investeringsfonde. Kilde: VP SECURITIES. 

false
Sidst opdateret: 16–5–2017