内容へスキップ

Afgørelser fra Ankenævnet

Her finder du Ankenævnets afgørelser år for år. Ankenævnet blev oprettet i 2002. Frem til 31. december 2014 har Ankenævnet modtaget i alt 20 klager. 
2003

Afgørelse pr. 11. februar 2003

 • Klageemne: Investeringsområde - generalforsamling - spørgsmål, oplysningspligt, indløsning.
 • Ledetekst: Spørgsmål om afdelings investeringsområde, indløsning efter beslutning om afvikling, besvarelse af spørgsmål forud for generalforsamling.
 • Download afgørelse

Afgørelse pr. 30. september 2003

 • Klageemne: Prospekt - investeringsområde - generalforsamling
 • Ledetekst: Spørgsmål om mangler ved prospekt, afdelings investeringsområde, valg af bestyrelsesmedlemmer og beslutning om bestyrelseshonorar på generalforsamling. Ankenævnets kompetence
  Download afgørelse

Afgørelse pr. 30. september 2003

 • Klageemne: Prospekt - investeringsområde
 • Ledetekst: Spørgsmål om ansvar i forbindelse med udbud af investeringsbeviser i ny aktieafdeling. Afdelingens investeringsområde
 • Download afgørelse

Afgørelse pr. 11. november 2003

Afgørelse pr. 11. november 2003

 • Klageemne: Afvisning, erhvervsforhold §2, stk. 2 og 3.
 • Ledetekst: Klage indgivet af aktieselskab afvist.
 • Dowload afgørelse

Afgørelse pr. 17. december 2003

 • Klageemne: Prospekt - porteføljepleje
 • Ledetekst: Spørgsmål om ansvar i forbindelse med udbud af investeringsbeviser i en ny aktieafdeling. Pleje af investeringer
 • Download afgørelse
2004

Afgørelser pr. 19. maj 2004

 • Klageemne: Prospekt - porteføljepleje - oplysningspligt
 • Ledetekst: Spørgsmål om ansvar i forbindelse med udbud af
  investeringsbeviser i en ny aktieafdeling. Pleje af investeringer.
  Oplysningspligt overfor medlemmer
 • Download afgørelse
2005

Afgørelse pr. 22. december 2005

 • Klageemne:Investeringsstrategi
 • Ledetekst: Indsigelse mod ændring af investeringsstrategi, hvorefter investeringer i udenlandske obligationer fremover som hovedregel skulle kurssikres.
 • Download afgørelse
2006

Ankenævnet afgjorde ingen sager i 2006. 

2007

Afgørelse pr. 6. februar 2007

 • Klageemne: Udbytte og afkast
 • Ledetekst: Indsigelse om manglende udbetaling af udbytte for 2005 på investeringsbeviser
 • Download afgørelse
2008

Afgørelse pr. 8. april 2008

 • Klageemne: Prospekt - porteføljepleje - investeringsområde
 • Ledetekst: Indsigelse om manglende overholdelse af investeringsprofil.
 • Download afgørelsen.

Afgørelse pr. 15. oktober 2008

 • Klageemne: Prospekt
 • Ledetekst: Oplysninger i prospekt om lavrisiko, spørgsmål om udbytte.

 

 

2009

Ankenævnet afgjorde ingen sager i 2009. 

2010

Afgørelse pr. 12. oktober 2010

 • Klageemne: Markedsføringsmateriale - Prospekt
 • Ledetekst: Spørgsmål om erstatningsansvar for en hedgeforening som følge af de i en brochure angivne oplysninger ved-rørende investeringsrisiko
 • Downlad afgørelsen
2011

Afgørelse pr. 23. marts 2011

 • Klageemne: Fusion
 • Ledetekst: Indsigelse mod fusion af to investeringsforeningsafdelinger. Størrelsen af vederlaget for andele i den ophørende afdeling.
 • Download afgørelsen

Afgørelse pr. 23. marts 2011

 • Klageemne: Indre værdi
 • Ledetekst: Indsigelse om forkert indre værdi på handelstidspunkt. Fejlagtig angivelse af tidspunkt for offentliggørelse af indre værdi.
 • Download afgørelsen
2012

Ankenævnet afgjorde ingen sager i 2012. 

2013

Afgørelse pr. 4. oktober 2013

 • Klageemne: Tilbagesøgning
 • Ledetekst: Investeringsforenings tilbagesøgning af for meget betalt udbytte i forbindelse med foreningens sammenlægning af to afdelinger
 • Download afgørelsen
2014
Ankenævnet afgjorde ingen sager i 2014. 
2015
Ankenævnet afgjorde ingen sager i 2015. 
2016
Ankenævnet afgjorde ingen sager i 2016. 
2017

Afgørelse pr. 4. juli 2017

 • Klageemne: Tegning af kapitalandele i alternativ investeringsfond
 • Ledetekst: Krav om tilbagebetaling af investerede midler efter tegning af kapitalandele i alternativ investeringsfond, der administrerer fysiske aktiver. 
 • Download afgørelsen 
false
Sidst opdateret: ${day_}–${month_}–${year_}