Skip to Content

Litteraturliste

Hvad er der skrevet om investeringsforeninger og investerings- fonde gennem årene? Det får du svaret på her. Listen indeholder artikler, rapporter, analyser, bøger m.v. specifikt om investeringsforeninger- /investeringsfonde samt generelt om opsparing og investering. Listen henvender sig blandt andet til studerende, der skal skrive opgave/afhandling om investeringsfonde. 

Investeringsfondsbranchen deler ikke nødvendigvis forfatternes synspunkter. Siden er bygget op kronologisk under hvert punkt. De nyeste artikler står øverst. Du er meget velkommen til at kontakte os på info@ifb.dk, hvis du har spørgsmål eller forslag til listen.

Artikler

Nicolai Lahrmann Jensen, University College London, Peter Aagaard Nielsen og Jeppe Nielsen, Aarhus Universitet. Performanceevaluering af danske investeringsforeninger - Ny metode til justering for held/uheld. Finans/Invest 6/14

Kasper Illemann Hansen, Thomas Havbo og Cecilie Stegenborg-Andersen, Nykredit Asset Management. Tracking error og volatilitet. Finans/Invest 6/14

Klaus Struwe. Omkostninger ved investeringer i investeringsforeninger. Finans/Invest 6/14

Ken Bechmann, CBS og Carsten Tanggaard, Aarhus Universitet. Investeringsforeninger, deres bestyrelser og bankerne under beskydning - hvad er problemet med omkostningerne? Finans/Invest 6/14

Nikolaj Holdt Mikkelsen, Morningstar. "Stjerner, selvpromovering eller bare sløseri?" - en kommentar til Henrik Dahls artikel i Finans/Invest 1/2014.

Henrik Dahl, Nykredit Asset management. "Om dygtighed, held og stjerner" - en vurdering af Morningstars stjerner. Finans/Invest 1/2014.

Maria Birkvad og Lotte Mollerup, InvesteringsForeningsRådet. "Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ændrer vilkårene for non-UCITS og deres forvaltere". Revision og regnskabsvæsen nr. 10/2013.

Peter Reedtz, Asset Allocation Instituttet. "Investeringsrådgivning til detailinvestorer - behov for forandring". Finans/Invest nr. 5/2013.

Maria Birkvad og Ulrik Knudsen, InvesteringsForeningsRådet, "FAIF-direktivet". Forfatterne gennemgår principper bag de nye direktiv for "Forvaltere af alternative investeringsfonde". Revision og Regnskabsvæsen nr. 5 / 2012.

Michael Christensen. "Performance af danske investeringsforeninger - nye resultater". Finans/Invest 3/3012.

Peter Wendt og Ken L. Bechmann. "Formidlingsprovision ved investeringsbeviser - omgang, incitamenter og forbedringsforslag". Finans/Invest 3/2012.

Carsten Tanggaard. "Kritik af investeringsforeninger". Finans/Invest 3/2012.

Tom Engsted. "Aktiv vs. passiv forvaltning, held eller dygtighed og måling af porteføljeforvalteres performance". Finans/Invest 3/2012.

Pernille Lundin Larsen og Ted Rosenbaum. "Ny lov om investeringsforeninger m.v.". Finans/Invest 7/2011. Forfatterne gennemgår hovedlinjerne i den nye lovgivning.

Søren Plesner. ETF'er - finansiel innovation eller gammel vin på nye flasker? Finans/Invest 3/2011.

Mikkel Fritsch og Ulrich Hejle. Ny bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Dannmark. Finans/Invest nr. 5/2010.

Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt 4. kvartal 2008. Kapitel om investeringsforeninger.

Jens Jørgen Holm Møller. Value for money i de danske investeringsforeninger. Finans/Invest nr. 4/2008.

Jesper Rangvid. Nyt nøgletal for omkostninger i investeringsforeninger: ÅOP - Årlige Omkostninger i Procent. Finans/Invest nr. 3/2008.

Anders Grosen. Nyt nøgletal for investeringsforeningers omkostninger fremmer gennemsigtigheden, men .. Finans/Invest nr. 3/2008.

Kim Esben Stenild Høibye og Camilla Thornild. Institutionelle investorers anvendelse af professionelle foreninger. Finans/Invest nr. 8/2007

Niels Felsted og Jesper Rangvid. Indeksinvesteringsforeninger i Danmark. Finans/Invest nr. 7/2007.

Jens Jørgen Holm Møller og Jan Ovesen. InvesteringsForeningsBørsen - mere åbenhed og mulighed for bedre handelskurser. Finans/Invest nr. 3/2007.

Kim Esben Stenild Høibye og Kim Dollerup Jensen. Liberalisering af professionelle investorers anvendelse af kollektive investeringsordninger. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret. 2007/02.

Anders Grosen og Carsten Tanggaard. Fire kongekroner til Folkebørsen. Finans/Invest nr. 1/2005

Seth C. Anderson og Parvez Ahmed. Mutual Funds. Fifty years of Research Findings. 2005.

Michael Christensen, Danish Mutual Fund Performance Selectivity, Market Timing and Persistence, Working Paper 2005-01, Handelshøjskolen i Århus,

Ken L. Bechmann m.fl. Investeringsforeningers omkostninger. Finans/Invest nr. 1/2005

Morten Balling. Ratinggiveres integritet, uafhængighed og troværdighed. Finans/Invest nr. 1/2005

Michael Christensen. "Investeringsforeninger - er der sikre vindere?". Finans/Invest nr. 3/3004.

Ken L. Bechmann og Jesper Rangvid. Expenses and the performance of Danish mutual Funds. Working papir, CBS, november 2004

Michael Christensen. "Performanceevaluering af danske investeringsforeninger". Finans/Invest nr. 4/2003.

Carsten Tanggaard mfl. "Investeringsforeningernes obligationsafdelinger: Effektiv, billig og fordelagtig opsparing?" Finans/Invest nr. 4/2003.

Carsten Koch. Kommentar til "Investeringsforeningernes obligationsafdelinger: Effektiv, billig og fordelagtig opsparing?" Finans/Invest nr. 5/2003.

Michael Møller m. fl. "Direkte eller indirekte investering i danske obligationer?".
Finans/Invest nr. 5/2003.

Hanne Hother. "Analyse og evaluering af kapitalforvaltere - nytter det overhovedet noget?". Finans/Invest nr. 5/2003.

Michael Christensen. "Investeringsforeninger - en analyse af market timing og selektion". Finans/Invest nr. 8/2003.

Niels Jul Clausen, Syddansk Universitet. Københavns Fondsbørs indskærper investeringsforeningernes oplysningsforpligtelse. Finans/Invest nr. 4, 2002.

Bjarne Florentzen og Michael Møller. "Er investeringsforeninger en god idé for private?". Finans/Invest nr. 3/2001

Jens Moestrup Rasmussen. "Indeksfonde i en asset allocation strategi". Finans/Invest nr. 3/2001.

Peter Wendt. "Investeringsforeningerne ved årtusindskiftet". Aktionæren, januar 2001

Peter Wendt og Peter Hemme. "De danske investeringsforeninger 1995-1999", Finans/Invest, nr. 2, 2000.

Torben Groth Hansen og Michael Kjærsgaard. "Afkast- og risikomåling i de danske investeringsforeninger", Finans/Invest, nr. 3, 2000.

Kristian B. Knudsen. "Investeringsforeningers eksistensberettigelse". Finans/Invest nr. 4/2000.

Kristian Myrup. "Sammenligning af investeringsforeninger", Finans/Invest, nr. 8, 1998.

Peter Wendt. "Hvorfor er investeringsbeviser interessante som investeringsobjekt", Månedens synspunkt i København Fondsbørs A/S: Månedsrapport maj 1997, nr. 300, 1997, ISSN 0905-2488. Artiklen gennemgår baggrunden for vækst og strukturforskydninger i investorernes placeringsmønster i perioden 1986-96 og de nye produktmuligheder, som den da lige vedtagne Lov om investeringsforeninger og specialforeninger giver mulighed for.

Peter Wendt, "Danske Investeringsforeningers Fællesrepræsentation: Formål og virke - en redegørelse for investeringsforeningernes fælles interesseorganisation", dk-invest: Invest Information, nr. 2, august 1995. (ISSN 7-7432-3(/08.95))

Peder Schlegel og Peter Hemme, "De danske investeringsforeninger", Finans/Invest, nr. 2, 1995.

Torben Groth Hansen, "Investeringsforeningerne: Kursfastsættelse og afkastmåling", Finans/Invest, nr. 2, 1995.

Christen Amby, "De nye skattereglers betydning for investeringsforeningerne", Finans/Invest nr. 1/1992.

Jesper Funding Andersen, "Historiske afkast-/risikoprofiler for danske investeringsforeninger", Finans/Invest nr. 8/1988

Johannes Andersen, "Afkast i 1985 af udvalgte investeringsforeninger", Finans/Invest nr. 2/1986

Peter Brøndum Nielsen, "Lov om investeringsforeninger", Finans/Invest nr. 4/1982.

Rapporter og bøger

"Forvaltere af Alternative InvesteringsFonde (FAIF)" af Hanne S. Birkemose og Martin Chr. Krull. Karnov Group, 2015. 

"Håndbog om beskatning af investeringsforeninger og deres investorer" af Kjeld Bergenfelt og Michael Petersen. 2014. 

"Omkostningsrapport". Rapport fra Finanstilsynet april 2014.

Aktiv og passiv forvaltning. "Fondspecial" fra Fondbolagens Förening, Stockholm. December 2013. 

Jyske Invest - Beretninger fra 25 års kapitalforvaltning. Jubilæumsbog 2013. ISBN: 978-87-996280-0-1.

"Investeringsforeningsret". Hanne Søndergaard Birkmose, Martin Christian Kruhl og Liselotte Hedetoft Madsen. Udgivet november 2012. Karnov. ISBN 978876193921.

"Responsible investments. About funds, ethics and sustainability". Udgivet af Fondbolagens Förening 2012.

"Strategi, omkostningsminimering og oplysninger om provisioner". Rapport fra Finanstilsynet april 2012.

"Formidlingsprovision ved investeringsbeviser". Marts 2012. Rapporten, som er bestilt af Penge- og Pensionspanelet, er udarbejdet af Ken L. Bechmann, professor, CBS, og Peter Wendt, tidligere sekretariatschef i InvesteringsForeningsRådet. Rapporten beskriver distributionen af investeringsbeviser i Danmark.

Sparinvest "Aktier med værdi". Temabog om valueinvestering. Redigeret af Hugo Gården. Udgivet 2011. ISBN 978-87-92596-90-1.

Erhvervs- og selskabsstyrelsen. 2010. Vejledning om ansvarlige investeringer. Vejledningen gennemgår UN PRI principperne og indeholder en række praktiske cases fra blandt andet fem investeringsforeninger.

Finn Østrup: "Det finansielle system". 2010. ISBN 978-87-619-2818-4. Udførlig gennemgang af det finansielle system i Danmark. Bogen er på 650 sider. Heraf er der 50 sider om "investeringsvirksomhed" inkl. en gennemgang af regler for investeringsforeninger, udviklingen i investeringsforeninger m.v.

InvesteringsForeningsRådet: "Fra sparegris til investeringsbevis". Jubilæumsskrift 2009. ISBN 978-87-993416-0-3. Historien om de danske investeringsforeninger og deres investorer siden 1928.

Sparinvest: 40 år med omtanke som grundtanke. Jubilæumsbog. 2008.

Greg N. Gregoriou: Performance of Mutual Funds. An international perspective. Forskellige bidragsydere skriver om forskellige investeringsmarkeder - med en lidt forskellige tilgang. Indeholder blandt andet et kapitel, hvor danskerne Rangvid og Bechmann beskriver de danske foreninger. 2007. ISBN-13: 978-0-230-019140-0.

Danske Invest: "Invester i forening - en bog om investeringsforeninger", En bog om at investere i fællesskab via en investeringsforening. 2007. ISBN 978-87-984551-3-4.

Sydinvest: Et rigere liv. En anderledes investeringshåndbog. 2006.

K. Geert Rouwenhorst. "The origins of mutual funds" En gennemgang af investeringsforeningernes internationale oprindelse. Yale International Center of Finance. Working Paper no. 04-48 fra december 2004.

Konkurrenceredegørelse 2006. Konkurrencestyrelsen. I kapital 3 ser Konkurrencestyrelsen på "Finansielle ydelser og investeringsforeninger". Maj 2006. ISBN 87-7029-356-2.

Michael Christensen. "Evaluating Danish Mutual Fund Performance". Handelshøjskolen i Århus, 2003, ISSN 1396-9609
Danske Invest, "Danske Invest i 75 år". Jubilæumshæfte, 2003.

"Betænkning fra udvalget vedrørende fremme af den private opsparing". Nr. 1178 fra 1989.

Erhvervsministeriet: "Investeringsforeninger", kap. 10 i Erhvervsredegørelse 1996, Statens Information, København 1996. ISBN 87-601-6505-7. Oplægget til den nye lov om investeringsforeninger og specialforeninger, baseret på en undersøgelse af danske investeringsforeningers aktuelle position - bl.a. sjældne oplysninger om ejerforhold. Redegør for forhold i udlandet og trækker sammenligning til Danmark.

Steffen E. Andersen, "Håndbog om Investeringsforeninger og visse Investeringsselskaber", FSR's forlag, 1987.

"Etablering af en tilsynslovgivning for investeringsforeninger". Betænkning nr. 942, Handelsministeriet nedsatte udvalg vedrørende lovgivning om investeringsforeninger, København 1981. Direktoratet for Statens Indkøb, ISBN 87-503-3948-6. Betænkning. Oplæg til den første lov om investeringsforeninger fra 1982. Uddyber og ajourfører de historiske oplysninger fra betænkning nr. 505 og giver en lang række oplysninger om de på det tidspunkt eksisterende 23 foreninger. Belyser det dengang endnu ikke vedtagne EF-direktiv (UCITS-direktivets) betydning for den danske lovgivning.

"Kollektiv Investering i Aktier, Statens Trykningskontor". Betænkning nr. 505, Handelsministeriet nedsatte udvalg vedrørende investeringsvirksomhed, 1968. Trods sin alder indeholder den en god redegørelse for idégrundlaget bag investeringsforeninger, en undersøgelse af aktiers værdifasthed og betydningen af porteføljediversifikation. Har en redegørelse for de (få) aktive investeringsforeninger i 1968.

F. C. Boldsen, "Investment Trust. 1927. Notat om grundlæggende fordele ved investeringsforeningsproduktet med udgangspunkt i de engelske investments trust.

Analyser, statistikker, lovgivning m.v.

Forbrugeradfærd på 13 markeder. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 2015. En Megafonundersøgelse udført for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, hvor 5.000 danskere er spurgt til, hvor ofte de skifter leverandør på 13 markeder. Indeholder blandt andet et afsnit om investeringsforeninger. 

Investoranalysen 2014. Investeringsfondsbranchen og Finansrådet. En undersøgelse af private investorers behov for investeringsrådgivning og brug af investeringsrådgivning. 

Analysefirmaet Morningstar har specialiseret sig i investeringsforeninger og udgiver løbende analyser m.v. - både nationale og internationale - hvor de f.eks. belyser omkostninger og afkast. www.morningstar.dk.

EU-kommissionen: 11.2006 KOM(2006) 686. HVIDBOG OM FORBEDRING AF DET INDRE MARKEDS RAMMER FOR INVESTERINGSFONDE {SEC(2006)1451} {SEC(2006)1452} (forelagt af Kommissionen)

Årsrapporter, medlemsblade, vedtægter, prospekter etc. fra de enkelte investeringsforeninger. Se links til danske investeringsforeninger.

Investeringsfondsbranchen offentliggør analyser, hvor vi belyser den samfundsmæssige betydning af investeringsforvaltning, investorernes afkast m.v. Se en liste.

Finanstilsynet (bekendtgørelser, principielle afgørelser statististiske publikationer, lovgivning, nøgletal og årsberetninger). Se www.ftnet.dk

Foreningernes europæiske brancheorganisation (EFAMA). Udgiver en årlig "Fact Book" og desuden kvartårlige statistikker, der belyser udviklingen i Europa.

Månedlige afkast- og markedsstatistikker fra Investeringsfondsbranchen.

Månedlig balancestatistik for investeringsforeninger Nationalbanken.

Månedlig investorstatistik fra VP SECURITIES.

Årlig regnskabsanalyse fra revisionsfirmaet Deloitte og Touche (frem til 2005)

Årlig brancheanalyse fra Kirstein Finans.

Undertakings og Collective Investments in Transferable Securities (UCITS) direktivet. Er de europæiske investeringsforeningernes "grundlov". Første udgave kom i 1985. I 2009 vedtog EU UCITS IV.

Årlig global analyse af afkastene på aktie- og obligationsmarkederne. "Global Investment Returns Yearbook." Udgives af Credit Suisse i samarbejde med eksperter fra London Business School.

 

Generelt om investering og opsparing

"Boost din opsparing med aktier" af Karsten Engmann Jensen. Akademisk Forlag, 2015. 

"Bliv klog på penge". Hæftet henvender sig til 7. og 8. klasse. Giver en grundindføring i centrale begreber fra pengeverden. Udgivet af Sparnord oktober 2012.

"Et liv med overskud". Af Karsten Engmann Jensen. Gyldendal 2012. Forfatteren, som er økonomisk ekspert på DR, kommer med enkle råd til, hvordan man kan skabe økonomisk overskud i sit eget liv.

"Rapport om investering i komplekse produkter". Af Peter Løchte Jørgensen, Carsten Sørensen og Henrik O. Larsen. Maj 2011. Rapporten er bestilt af Penge- og Pensionspanelet.

"Rapport om obligationsinvesteringer" Af Charlotte Christiansen, Leif Hasager og Bjarne Astrup Jensen. Maj 2011. Rapporten er bestilt af Penge- og Pensionspanelet.

Tom Engsted og Michael Møller. Anbefalinger til den almindelige forbruger om aktieinvesteringer. Finans/Invest nr. 2/2011.

"Anbefalinger om aktieinvesteringer". Januar 2011. Rapporten, som er bestilt af Penge- og Pensionspanelet, er udarbejdet af Tom Engsted, professor, Århus Universitet, Bjarne Graven Larsen, fondsdirektør, ATP og Michael Møller, professor, CBS. Målgruppen for rapporten er "danske ikke-professionelle investorer". Rapporten indeholder blandt andet syv råd om privates aktieinvesteringer.

Økonomi- og erhvervsministeriet:"Økonomisk Tema Familiernes Økonomi" august 2010. Gennemgang af opsparingen i husholdningerne og danskernes opsparing til pension - og dermed nogle af de faktorer, som afgør danskernes efterspørgsel efter investeringsbeviser. ISBN 978-87-786-2318-8 (elektronisk udgave). 

Kim Valentin: "Giv dig selv en god økonomi - hele livet". Udgivet 2009. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. ISBN 978-87-17-03981-0. Bogen uddyber økonomiske sammenhænge og viser simple metoder til at planlægge og forvalte sin privatøkonomi.

Jens Christensen: "Køb og salg af aktier og obligationer". Udgivet 2008. Nyt juridisk forlag. ISBN 9788776730383

Karsten Engmann Jensen: "En sikker investering". Handler om aktieinvestering. Udgivet 2007. TV2 Forlag.

Michael Møller og Niels Chr. Nielsen. "Din økonomi". Bogen introducerer på seriøs, men også humoristisk vis, de forskellige økonomiske problemstillinger, enhver privatperson kommer ud for - uanset om man er studerende eller har været mange år på arbejdsmarkedet. Børsens Forlag. Udgivet 2005. 320 sider. ISBN: 8776640701

Anders Andersson. Essays in Behavioral Finance. Blandt andet en analyse af svenske daytraders afkast og risiko. Analysen påviser, at den direkte private investor i gennemsnit risikerer at tabe 8 pct. om året i forhold til markedsudviklingen – typisk fordi de private investorer spreder investeringerne for lidt og handler for meget. Akademisk Avhandling. Stockholm School of Economics, 2004.

Harding Michelsen. "Sådan bliver du rig på aktiemarkedet". Bogen henvender sig til dem, som selv vil være aktive investorer på aktiemarkederne. Børsens Forlag, 2004

Brad Barber and Terrance Odean. "Trading Is Hazardous to Your Wealth". Individual investors who hold common stocks directly pay a tremendous performance penalty for active trading. Of 66,465 households with accounts at a large discount broker during 1991 to 1996, those that trade most earn an annual return of 11.4 percent, while the market returns 17.9 percent. The average household earns an annual return of 16.4 percent, tilts its common stock investment toward high-beta, small, value stocks, and turns over 75 percent of its portfolio annually. Overconfidence can explain high trading levels and the resulting poor performance of individual investors. Journal of Finance, april 2000.

Den finansielle sektor efter år 2000", Betænkning nr. 1376,Økonomiministeriet. (ISBN nr. 87-7862-060-0.)

Cato Baldvinsson og Claus Jørgensen (red.), "Investering og formuepleje", Bogen henvender sig til alle, der ønsker at udbygge deres grundlag for at træffe kvalificerede investerings- og pensionsbeslutninger. Borgens Forlag, 2003.

Københavns Fondsbørs. Regler for notering på Københavns Fondsbørs, 2002

Den ny pensionsafkastbeskatningslov, Finans/Invest 2001, nr. 1, af Michael Møller, Claus Parum og Thomas Sørensen

"Aktionærens Ordbog" Dansk Aktionærforening.

Obligationsinvestering - Teoretiske overvejelser og praktisk anvendelse, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 6. udgave, 2005, af Michael Christensen.

Benchmarking på tværs af fagområder, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2001

Per Moldrup: "Brug Sharpe-formlen - rigtigt", Finans/Invest nr. 2/2001

Dine penge. Din Pension. SkandiaLink. Med bidrag af blandt andre Peter Wendt og Erik Hoffmeyer. 1999. ISBN 87-987069-3-4.

Dansk Finansanalytikerforening,"Global Investment Performance Standards". 1999.

Opsparing og fremtid velfærd. Finansrådet. September 1998.

Aktieinvestering - Teori og praktisk anvendelse, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1998, af Michael Christensen og Frank Pedersen).

Konkurrencerådet, "Mellemfristet opsparing - rapport", 1997.

"Afkastmåling - hvad kan det bruges til?", Forsikringshøjskolens Forlag, 1993.

Dansk Finansanalytikerforening, Retningslinjer for performancemåling", 1995.

Dansk Finansanalytikerforening, "Vejledning i nøgletalsberegning", 1997.

Privates opsparing i Danmark. Maj 1997. Analyse fra Finansrådet.

"Den private opsparing". Betænkning nr. 1178, Økonominimisteriet. August 1989

false
Sidst opdateret: 21–8–2015