Skip to Content

Markedet

Investeringsfonde er en integreret del af samfundsøkonomien. Branchen har f.eks. opgaven med at passe og administrere en stor del af danskernes store pensionsopsparing. Vidste du f.eks., at mere end halvdelen af danskernes porteføljeinvesteringer i udenlandske aktier sker gennem investeringsfonde? 

Herunder finder du forskellige grafikker, der belyser branchen. I vores markedsstatistikker kan du f.eks. følge investorernes køb og salg af investeringsfonde måned for måned. 

Udviklingen i den samlede opsparing via investeringsfonde

Søjlediagrammet viser udviklingen i den samlede opsparing, de danske investeringsforeninger forvalter. Kursværdier mia. kroner. Grafikken opdateres en gang årligt med tal pr. 31. december. Vi offentliggør månedlige statistikker i excel. 

Samlet formue fordelt på typer af investorer

 

Søjlediagrammet viser, hvordan den samlede opsparing via investeringsfonde er fordelt på typer af fonde ultimo 2014.  Eksempelvis udgør værdien af fonde til detailinvestorer m.v. 692 mia. kroner. Kursværdier mia. kroner. Grafikken opdateres en gang årligt med tal pr. 31. december. Vi offentliggør månedlige statistikker i excel. 

Samlet opsparing fordelt på investeringsforeninger 2014

 

Søjlediagrammet viser, hvor stor en opsparing, de forskellige danske investeringsforeninger forvaltede ultimo 2014. Mio. kroner. Bemærk at skalaen er logaritmisk. Grafikken opdateres en gang årligt med tal pr. 31. december. Vi offentliggør månedlige statistikker i excel.

Investorernes køb af detailfonde - år for år

 

Søjlediagrammet viser det årlige indskud i investeringsforeningernes detailrettede fonde (investorernes nye investeringer i investeringsbeviser). Gjort op i kursværdier i mio. kroner. I 2014 købte investorerne - private m.v. investeringsfonde for 37,6 mia. kroner. Grafikken opdateres en gang årligt med tal pr. 31. december. 

Investorernes køb af investeringsfonde i 2014 - fordelt på typer

 

Viser investorernes køb af de forskellige typer af detailrettede investeringsfonde i 2014. Investorerne købte eksempelvis investeringsfonde med udenlandske aktier for mere end 17.000 mio. (17 mia.) kroner i 2014. Mio. kroner. Kursværdier. Hvis tallet er mindre end 0 betyder det, at investorernes netto har solgt beviser i denne type fonde. Grafikken opdateres en gang årligt med tal pr. 31. december.

Sådan har investorerne fordelt deres opsparing

 

Søjlediagrammet viser, hvordan opsparingen i detailfonde er fordelt på investeringsområder ultimo 2014. Eksempelvis udgjorde investeringerne i fonde med danske aktier 28 mia. kroner. Grafikken opdateres en gang årligt med tal pr. 31. december. Vi offentliggør månedlige statistikker i excel. 

Sådan bruger europæerne investeringsfonde

Skemaet viser, hvor stor den samlede opsparing og opsparingen pr. indbygger er i investeringsfonde i Danmark sammenlignet med andre europæiske lande ultimo 2014.

Kilde: IIFA. Alle beløb i danske kroner. Tallene i skemaerne opdateres en gang årligt med tal pr. 31. december. Du finder flere internationale statistikker hos investeringsforeningernes europæiske brancheorganisation - EFAMA. Bemærk at statistikken kun omfatter traditionelle investeringsbeviser (UCITS) og derfor ikke tæller f.eks. institutionelles placeringer i såkaldte non-UCITS med. De danske investeringsforeninger passer en større opsparing i non-UCITS end i UCITS

 

false
Sidst opdateret: 08–2–2017