Skip to Content

Om Investering Danmark

Investering Danmark er brancheforening for investeringsforvaltere, der tilbyder investeringsfonde til private og institutionelle investorer med det formål at pleje deres opsparing. 

Danske investeringsfonde har i en årrække været blandt de bedste i Europa målt på investorernes afkast efter omkostninger. Det er til gavn for danske investorers opsparing. Samtidig giver det gode muligheder for eksport af investeringsfonde til udenlandske investorer.

Branchen er bindeled mellem investorernes opsparing og den offentlige sektors og private virksomheders finansieringsbehov. Derved medvirker vi til at skabe vækst og beskæftigelse.

Investeringsfondsbranchen arbejder for at skabe optimale vilkår, så branchen kan udbyde og forvalte investeringsfonde, der giver private og institutionelle investorer nem adgang til danske og udenlandske investeringer. Vi repræsenterer branchen i arbejdet med at:

  • Skabe de bedst mulige rammer for at udbyde og forvalte investeringsfonde.
  • Fremme lige vilkår i konkurrencen om investorernes opsparing både i Danmark og udlandet.
  • Sikre tilgængelig, relevant og sammenlignelig information til investorerne.
  • Udbrede kendskabet til investeringsfonde og deres værdi for investorerne og samfundet.

Investeringsfondsbranchen blev stiftet i 1984 under navnet "Danske Investeringsforeningers Fællesrepræsentation". I 1997 skiftede vi navn til "InvesteringsForeningsRådet" – og i april 2014 til  "Investeringsfondsbranchen". I 2017 blev vi integreret i Finans Danmark under navnet Investering Danmark.

false
Sidst opdateret: 06–12–2017