Skip to Content

Om skat

Her kan du læse om de generelle regler for beskatning af investeringsbeviser. Vi opfordrer dig til at søge konkret skatterådgivning hos din bank, før du investerer. Mange investeringsforeninger udgiver publikationer, som beskriver skattereglerne.

 

Skatten er næsten, som når du investerer direkte

Investeringsbeviser er et alternativ til at investere direkte i aktier eller obligationer, og afkastet af dine investeringsbeviser beskattes næsten på samme måde, som hvis du køber dine værdipapirer direkte.

Her får du det hurtige overblik - nederst kan du downloade en mere uddybende oversigt.

 

Når du investerer almindelig opsparing (frie midler)

Her afhænger din skat af, om du ejer beviser i realisationsbeskattede udbyttebetalende afdelinger eller lagerbeskattede afdelinger. Mange skatteoplysninger om dine investeringsbeviser er typisk automatisk med på årsopgørelsen, men du skal altid kontrollere årsopgørelsen nøje.

 

Når du investerer pensionsmidler

Afkastet af pensionsmidler er årsopgørelsen uvedkommende og beskattes med en pensionsafkastskat på p.t. 15,3 procent.

 

Når børn og unge investerer i investeringsbeviser

Investeringsbeviser er også en god opsparingsform for børn og unge. Der gælder særlige skatteregler, når børn og unge køber investeringsbeviser. Kontakt din bank eller investeringsforening for at høre nærmere.

 

Når du anvender virksomhedsordningen

For midler, der tilhører virksomhedsdelen af din økonomi, må du ikke investere i almindelige udbyttebetalende afdelinger (Investeringsinstitutter med minimumsbeskatning). Du kan investere i lagerbeskattede afdelinger (investeringsselskaber).

 

Mere information

Download oversigt over skattereglerne.

 

 

false
Sidst opdateret: 04–1–2017