Skip to Content

Sådan arbejder foreningen med din opsparing

En investeringsforening er en samling af afdelinger, også kaldet investeringsfonde. Hver investeringsfond fokuserer på et specifikt investeringsområde, f.eks. danske obligationer eller europæiske aktier.  

 

Risikospredning

En investeringsforening spreder altid sine investeringer. Investeringsforeningerne skal fordele formuen i den enkelte fond på forskellige værdipapirer. I en aktiefond skal der mindst være 12-13 forskellige aktier, men der er typisk langt over 30. For obligationsfonde er der lignende krav til risikospredning.

 

Løbende pleje

En investeringsforening har porteføljemanagere, som løbende plejer investorernes penge ved at justere investeringerne baseret på forskellige analyser. Investeringsarbejdet i en aktivt styret fond kan f.eks. bestå i at vurdere selskaber, brancher, valutaer, renter, makroøkonomiske forhold, politiske forhold samt fordelingen mellem de forskellige papirer for at konstruere præcis den investeringsportefølje, der forventes at give det bedste afkast. 

Nogle investeringsfonde styres efter den aktive strategi, hvor målet er at skabe et afkast på niveau med eller bedre end markedet.  Andre fonde styres efter den passive strategi, hvor målet er at klare sig som markedet efter omkostninger. Der er fordele og ulemper ved begge strategier.

Herunder kan du læse mere om aktivt og passivt styrede afdelinger.
Aktivt styrede afdelinger

I en aktivt styret investeringsfond sætter foreningen investeringerne sammen ud fra dens forventningerne til den økonomiske udvikling, selskabernes indtjening, renteudviklingen, efterspørgslen m.v.

Målet er at præstere et afkast efter omkostninger - et økonomisk overskud - som er højere end eller på niveau med udviklingen i benchmark. Et benchmark er et indeks, som måler den gennemsnitlige kursudvikling på et aktie- eller obligationsmarked. Det kan f.eks. være det danske aktiemarked eller hele det globale aktiemarked. Læs mere om aktivt styrede investeringsfonde.

Du kan også se en oversigt over aktivt og passivt styrede afdelinger.

Passivt styrede afdelinger

I en passivt styret afdeling sætter foreningen investeringerne sammen, så afdelingens afkast tæt følger udviklingen i et bestemt indeks.

Målet er at holde omkostningerne nede og præstere et afkast - et økonomisk resultat - som svarer til gennemsnittet i markedet minus omkostninger. Markedet kan f.eks. være det danske aktiemarked eller hele det globale aktiemarked. Man måler markedsudviklingen via et benchmark. Et benchmark er et indeks, som måler den gennemsnitlige kursudvikling på et aktie- eller obligationsmarked. Det kan f.eks. være det danske aktiemarked eller hele det globale aktiemarked.

De danske investeringsforeninger udbyder begge typer af produkter, men der er flest aktivt styrede investeringer. Læs mere om passivt styrede investeringsfonde.

Du kan også se en oversigt over aktivt og passivt styrede afdelinger.

false
Sidst opdateret: 18–5–2017