Skip to Content

Vedtægter

Vedtægter for Investeringsfondsbranchen
(Danish Investment Association)


(Vedtaget på generalforsamlingen den 3. maj 2017)


Hjemsted og formål


§ 1. Investeringsfondsbranchens hjemsted er Københavns Kommune.
Stk. 2. Investeringsfondsbranchen er brancheforening for investeringsforvaltere, der udbyder inve-steringsfonde og kapitalforvaltning baseret på finansielle instrumenter.
Stk. 3. Investeringsfondsbranchen arbejder for at skabe optimale vilkår, så branchen kan udbyde in-vesteringsfonde og kapitalforvaltning, der giver private og institutionelle investorer nem adgang til danske og udenlandske investeringer.
Stk. 4. Formålet er herunder at:

  • Skabe de bedst mulige rammer for investeringsfonde og kapitalforvaltning.

  • Fremme lige vilkår i konkurrencen om investorernes opsparing både i Danmark og udlandet.

  • Sikre tilgængelig, relevant og sammenlignelig information til investorerne.

  • Udbrede kendskabet til investeringsfonde og kapitalforvaltning og værdien heraf for inve-storerne og samfundet.

 

Stk. 5. Investeringsfondsbranchen repræsenterer branchen i forhandlinger med myndigheder og an-dre med henblik på at skabe optimale rammer for at udbyde og forvalte investeringer. ... 

Læs de fuldstændige vedtægter. 

false
Sidst opdateret: 10–7–2017