Skip to Content

Vi løser vigtige opgaver for investorerne

Investeringsforvaltere skal ifølge lovgivningen handle i investorernes interesse. Desuden tager branchen selv initiativer til gavn for investorerne. Formålet er at skabe værdi for investorerne ved:

  • At pleje investeringerne på deres vegne
  • At sikre en god risikospredning og risikostyring
  • At tilrettelægge distribution og markedsføring ud fra en vurdering af investorernes behov
  • At arbejde for tilgængelig, relevant og sammenlignelig information, som giver investorerne overblik over deres valgmuligheder
  • At udvikle og vedligeholde et sortiment af investeringsfonde, som er afstemt efter investorernes behov
  • At arbejde for gunstige rammevilkår for investorernes opsparing
  • At arbejde for værdiskabende standarder og best practise i brancheregi
  • At drage fordel af kompetencer fra samarbejdspartnere
false
Sidst opdateret: 24–6–2015