Skip to Content

Vi tilbyder investeringer med indbyggede fordele

Branchen tilbyder investeringsfonde, hvor investorerne opnår følgende fordele:

  • Nem adgang til at investere på alle finansielle markeder
  • Nem adgang til god risikospredning og løbende pleje af investeringerne
  • God beskyttelse af deres midler, fordi opbevaring af værdipapirer er adskilt fra forvaltningen
  • Højt informationsniveau om strategi, afkast, risici og omkostninger
  • Likvid investering, hvor midlerne kan trækkes ud dagligt til den reelle værdi, som opgøres dagligt.
  • Tryg investering, da lovgivningen har til formål at beskytte investorerne
  • Alt går rigtigt til, da Finanstilsynet fører tilsyn med investeringsfondene og depotbankerne  
false
Sidst opdateret: 15–4–2014